Header Ads Widget

AD SPACE - Contact Us

Sure ka ba sa safety ng anak mo online?

Sure ka ba sa safety ng anak mo online? 

Ang cyberbullying ay madalas nararanasan ng kabataan. Up to 80% ng kabataang Pilipino ang nakararanas ng cyberbullying nang hindi nalalaman ng kanilang mga magulang. Maging mulat, mapagmasid at mapanuri upang magabayan sila. Alamin ang A to Z of Cyberbullying upang makapaggabay: www.makeitsafe.ph. #MakeITSafePH

Watch the video below:


Globe Bridging Communities is a project of Globe Telecom that aims to bring good to the communities around us. Follow their page: https://www.facebook.com/GlobeBridgeCom/Post a Comment

0 Comments